Produktet er tilføjet kurven


den 12. januar 2023 // Udgivet af Morten Albæk

Hvad er en R-værdi og hvilken betydning har det? 

I det følgende har vi forsøgt at afdække en lang række af de hyppigste spørgsmål, som opstår i forbindelse med valg af liggeunderlag og dettes R-værdi. Sammenholdt med vores egne erfaringer kan du i det følgende få gode råd og vejledning omkring valg af det rette liggeunderlag til dig og dine behov.

Hvad er en R-værdi?

Et liggeunderlags R-værdi (Resistance-value) er en værdi, der bruges til at vurdere, hvor effektivt dit liggeunderlag modstår varmetab. Det er den eneste måde at få et indblik i, hvor godt dit liggeunderlag isolerer og dermed modvirker, at din kropsvarme afgives til den lavere jordtemperatur, som i parentes bemærket kan være meget lavere end lufttemperaturen.

Denne R-værdi kan testes internt blandt de forskellige producenter, men for de fleste seriøse producenter bliver de forskellige liggeunderlag testet på særlige laboratorier, som præcist overholder de kontrollerede standarder.

Hvad er den nye R-værdi?

Selve metrikken omkring R-værdien forbliver den samme, men hele testproceduren for denne værdi er blevet opdateret. Den nye industristandard, som kaldes ASTM F3340-18, er blevet introduceret i 2020, og fremover vil alle liggeunderlag blive testet efter denne standard. En del producenter vil nu begynde at udgive R-værdier for første gang, hvilket vil gøre det meget nemmere for dig som forbruger at sammenligne ASTM F3340-18 testede liggeunderlag på tværs af de forskellige mærker.

Denne standardisering af R-værdier vil, ganske som EN-standardiseringen på soveposer, fjerne meget af usikkerheden, når du nu skal investere i én af ​​de vigtigste ting i din udstyrspakke til overnatningerne i det fri.

Hvis der altid har været testet for R-værdier, hvorfor er nogle af værdierne så ændret?

For at tilskynde introduktionen af en direkte sammenlignelig R-værdi på tværs af alle producenter, nedsatte Sea to Summit, Therm-A-Rest og andre industriledere en arbejdsgruppe, der skulle sikre, at testningen af R-værdien skulle være fuldstændig ensrettet på tværs af alle de forskellige mærker.

Målemetoderne er blevet justeret for at opnå absolut sammenlignelighed i de målte resultater, hvor der nu bl.a. er blevet taget hensyn til faktorer som lufttrykket i liggeunderlaget, omgivelsestemperatur og retningen for varmestrømningen.

Hvis R-værdien på mit liggeunderlag er lavere eller højere nu, betyder det så, at det er koldere eller varmere end tidligere antaget?

Nej, det betyder egentlig bare, at det er dér, liggeunderlaget nu er placeret på en universel skala, så du kan sammenligne liggeunderlag på tværs af forskellige mærker.

Den nye ASTM-standard anvender som nævnt en anden testprocedure i forhold til tidligere tests. Selvom dette har givet nogle forskellige R-værdier for de forskellige liggeunderlag - nogle lidt højere, nogle lidt lavere - betyder det ikke, at liggeunderlagene nu er blevet varmere eller koldere.

Dit gamle liggeunderlag vil fungere på helt samme måde som den tilsvarende model, der er testet efter den nye ASTM-standard, og altså også selvom den offentliggjorte R-værdi kan være anderledes.

Kan der gives et sammenligneligt temperaturområde for hver R-værdi?

Hvis det bare var sådan, men så enkelt er det desværre ikke. Måling af liggeunderlagets R-værdi er ikke en eksakt videnskab, for der kan være stor forskel på menneskers tolerancer, når det kommer til det at skulle kunne holde varmen om natten.

For så vidt angår varmetabet i liggeunderlaget, så tages der ikke kun højde for lufttemperaturen, men i langt højere grad for jordtemperaturen, der som før nævnt kan være meget lavere end luften og i sjældnere tilfælde varmere. For det er jorden, som dit liggeunderlag skal isolere dig imod.

Målinger af jordtemperaturen bliver sjældent nævnt i nogle vejrudsigter, og kombinerer du dette med faktorer som køn (hvor kvinder har en tendens til at være lidt mere kuldskære end mænd), kalorieindtag, overnatningsforhold (telt, shelter eller under åben himmel) og ikke mindst valg af sovepose, så bliver hele temperaturspørgsmålet pludselig temmelig kompliceret.

Temperatur- og sæsonbestemte retningslinjer er med andre ord fyldt med forskellige variabler, men vi ved også, at de fleste mennesker er afhængige af netop disse retningslinjer, når købsbeslutningen skal træffes, så derfor har de forskellige producenter lavet nogle grove temperaturintervaller og sæsonbestemte guider for at give dig en idé om, hvilken R-værdi der passer bedst til dit brug.

Men vær opmærksom på, at enhver temperatur- eller sæsonbestemt guide kun skal tages for, hvad det er, nemlig en grov guide, som skal kunne hjælpe dig yderligere for at træffe det rigtige valg.

Hvilken R-værdi skal jeg bruge til hvilken sæson?

Årstiderne er som bekendt forskellige overalt, men de fleste mennesker rundt om i verden har en ret god idé om, hvordan varmt, koldt og ekstremt vejr føles.

Du kan bruge ovenstående R-værdi guide, når du skal vælge det bedste match til de forhold, du skal overnatte under. Og overvej herefter nedenstående faktorer, for hvis én af ​​disse gælder for dig, så kompensér ved at vælge et underlag med en højere R-værdi. Jo højere R-værdi, desto bedre isolerer liggeunderlaget. Hvis mere end én af disse faktorer passer på dig, så overvej at vælge et varmere liggeunderlag, der er udviklet til koldere forhold.

∙ Du ved, at jordtemperaturen vil være meget lavere end lufttemperaturen

∙ Du er kvinde (de fleste kvinder er lidt mere kuldskære end mænd)

∙ Du har tendens til at blive kold, når du sover

∙ Der er meget kold vind, hvor du skal overnatte.

Vil et liggeunderlag med høj R-værdi være for varmt til sommer?

Både ja og nej.

Liggeunderlag med højere R-værdier er ofte udviklet til at kunne isolere på flere forskellige måder. Fx anvender Sea to Summit en særlig folie kaldet Exkin® Platinum i flere af deres liggeunderlag for at skabe en varmereflekterende strålingsbarriere, der effektivt forhindrer varmetabet. Endvidere anvender Sea to Summit et isolerende materiale som ThermoLite®, som er en kunstfiber, der binder luften og bremser luftbevægelsen, hvormed varmetabet ved konvektion reduceres.

Et liggeunderlag med højere R-værdi vil alt andet lige måske ikke give dig mulighed for så hurtig en nedkøling som tilfældet ville være med et underlag med en lavere R-værdi (hvis jordtemperaturen altså er lavere end luftens, forstås). Dette virker så også omvendt, for hvis jordens temperatur er højere end lufttemperaturen, forbliver du køligere med en liggeunderlag med højere R-værdi.

Er det bedst at vælge en højere eller lavere r-værdi til mit formål?

Temperaturmæssigt vil et liggeunderlag med en højere R-værdi altid have mere alsidighed i anvendelsen end et underlag med en lavere R-værdi. Det hele afhænger af, hvor meget vægt du er villig til at bære rundt på for at sikre, at du får dig en god nats søvn. Nogle mennesker vil ikke slæbe mere med end allerhøjst nødvendigt, medens gramjægeren sætter en sport i at holde vægten så lav som overhovedet muligt, og så måske forstærke de isolerende egenskaber med en lun lagenpose eller en varmere sovepose, når det er nødvendigt. Og så er der også dem, der ikke vil gå på kompromis med en god nats og derfor vælger et liggeunderlag med en højere R-værdi for en sikkerheds skyld.

Har mit liggeunderlag den nye R-værdi eller den gamle R-værdi?

Ethvert liggeunderlag, der er blevet testet med den nye ASTM-standard, vil blive mærket i overensstemmelse hermed på emballagen. På selve produktet vil der i nogle tilfælde også være et klistermærke, som viser den opdaterede ASTM standard R-værdi.

Hvordan testes ASTM-R-værdierne?

R-værdien, altså værdien af liggeunderlagets isolerende egenskaber, måles ganske enkelt ved at placere en varmeplade på den ene side af liggeunderlaget og en kold plade på den anden. Elektroniske sensorer bestemmer derefter, hvor meget energi der skal til for at holde varmepladen på en ensartet kropsvarme.

Og nu bliver det så lidt mere teknisk: Under denne test skal liggeunderlaget pustes op til et bestemt tryk på 0,5 psi, og varmepladen skal påføres ved et tryk på 2 Pa. Temperaturen på den kolde plade er sat til 5˚C, medens den opvarmede plade er indstillet til 35˚C for at efterligne kropsvarmen.

Hvordan blev den gamle R-værdi beregnet/testet?

En række producenter, herunder Sea to Summit, har tidligere testet R-værdierne på lignende måde, men nu er metoden altså blevet tilpasset, så der kan sammenlignes direkte på tværs af mærker.

Hvem tiltager denne nye standard?

Langt de fleste seriøse producenter som fx Therm-A-Rest, Sea to Summit og Exped vil naturligvis bruge denne nye standard, og forhåbentlig vil alle producenter med tiden hoppe med på vognen, for det er et rigtig godt tiltag, som gør sammenligningen mellem de forskellige liggeunderlag langt lettere for dig.

Er det et lovkrav med den nye standard?

Nej, det er det ikke, og ikke alle liggeunderlag skal testes i henhold til den nye standard. Derfor vil nogle producenter fortsat offentliggøre R-værdierne ud fra deres egne målinger, men det gør det altså svært at lave den direkte sammenligning de forskellige mærker imellem.

Det er dog kun liggeunderlag, der er testet med den nye standard, som kan bruge
ASTM F3340-18 mærkningerne, så når du går på jagt efter dit nye liggeunderlag og sammenligner R-værdier, skal du sikre dig, at du sammenligner liggeunderlag, der alle er testet ud fra den nye standard. Men som nævnt vil de fleste kendte mærker altså fremdeles vil bruge den nye standard.

Hvad hvis jeg køber et liggeunderlag med en R-værdi, der viser sig ikke at være høj nok?

Hvis du køber et liggeunder, der viser sig ikke at være helt varmt nok til dine ture i det fri, er der en række måder, hvorpå du selv kan forstærke de isolerende egenskaber, så du kan holde varmen. Mest nærliggende er naturligvis en varmere sovepose, men du kan også anvende en isolerende lagenpose eller tilføje et ekstra liggeunderlag. Systemet for R-værdier er additivt, så hvis du parrer et liggeunderlag med en R-værdi på fx 2 med et underlag med en R-værdi på 3, så får du ganske enkelt en kombineret R-værdi på 5. Du kan selvfølgelig også tilføje ekstra tøjlag, optimere dit kalorieindtag eller lave nogle forskellige øvelser, hvor du for alvor får gang i blodomløbet, inden du kryber i soveposen.

Liggeunderlag sommer

LIGGEUNDERLAG TIL SOMMER

Liggeunderlag forår

LIGGEUNDERLAG TIL FORÅR/EFTERÅR

Liggeunderlag vinter

LIGGEUNDERLAG TIL VINTER

Liggeunderlag ekstrem vinter

LIGGEUNDERLAG TIL EKSTREM VINTER

Hvad skal jeg først og fremmest tænke på, når jeg investerer i et liggeunderlag?

Markedet for liggeunderlag er kæmpestort, og det kan være svært at navigere i den store jungle af gode liggeunderlag, og der er mange ting at overveje, når du skal forsøge at indsnævre, hvilken type liggeunderlag du skal vælge. Først og fremmest skal du tage stilling til følgende:

Hvilken R-værdi skal jeg vælge?

Jo højere R-værdien er, desto bedre er de isolerende egenskaber. Hvis du for det meste vandrer om sommeren, når det er varmest eller skal overnatte under varmere himmelstrøg, bør du vælge et let og kompakt liggeunderlag med en lavere R-værdi på måske mellem 0 og 2. Hvis du derimod skal på tur om vinteren eller kolde klimaer generelt, hvor temperaturen er på frysepunktet eller derunder, vælger du et liggeunderlag med en højere R-værdi på mellem 4 og 6.

Men overvej også alle andre faktorer, der kan gøre dig varmere eller koldere om natten, og flyt op og ned på R-værdiskalaen i overensstemmelse hermed.

 

den 12. januar 2022 // Udgivet af Morten Albæk 
Hvad er en R-værdi og hvilken betydning har det? 

I det følgende har vi forsøgt at afdække en lang række af de hyppigste spørgsmål, som opstår i forbindelse med valg af liggeunderlag og dettes R-værdi. Sammenholdt med vores egne erfaringer kan du i det følgende få gode råd og vejledning omkring valg af det rette liggeunderlag til dig og dine behov.

Hvad er en R-værdi?

Et liggeunderlags R-værdi (Resistance-value) er en værdi, der bruges til at vurdere, hvor effektivt dit liggeunderlag modstår varmetab. Det er den eneste måde at få et indblik i, hvor godt dit liggeunderlag isolerer og dermed modvirker, at din kropsvarme afgives til den lavere jordtemperatur, som i parentes bemærket kan være meget lavere end lufttemperaturen.

Denne R-værdi kan testes internt blandt de forskellige producenter, men for de fleste seriøse producenter bliver de forskellige liggeunderlag testet på særlige laboratorier, som præcist overholder de kontrollerede standarder.

Hvad er den nye R-værdi?

Selve metrikken omkring R-værdien forbliver den samme, men hele testproceduren for denne værdi er blevet opdateret. Den nye industristandard, som kaldes ASTM F3340-18, er blevet introduceret i 2020, og fremover vil alle liggeunderlag blive testet efter denne standard. En del producenter vil nu begynde at udgive R-værdier for første gang, hvilket vil gøre det meget nemmere for dig som forbruger at sammenligne ASTM F3340-18 testede liggeunderlag på tværs af de forskellige mærker.

Denne standardisering af R-værdier vil, ganske som EN-standardiseringen på soveposer, fjerne meget af usikkerheden, når du nu skal investere i én af ​​de vigtigste ting i din udstyrspakke til overnatningerne i det fri.

Hvis der altid har været testet for R-værdier, hvorfor er nogle af værdierne så ændret?

For at tilskynde introduktionen af en direkte sammenlignelig R-værdi på tværs af alle producenter, nedsatte Sea to Summit, Therm-A-Rest og andre industriledere en arbejdsgruppe, der skulle sikre, at testningen af R-værdien skulle være fuldstændig ensrettet på tværs af alle de forskellige mærker.

Målemetoderne er blevet justeret for at opnå absolut sammenlignelighed i de målte resultater, hvor der nu bl.a. er blevet taget hensyn til faktorer som lufttrykket i liggeunderlaget, omgivelsestemperatur og retningen for varmestrømningen.

Hvis R-værdien på mit liggeunderlag er lavere eller højere nu, betyder det så, at det er koldere eller varmere end tidligere antaget?

Nej, det betyder egentlig bare, at det er dér, liggeunderlaget nu er placeret på en universel skala, så du kan sammenligne liggeunderlag på tværs af forskellige mærker.

Den nye ASTM-standard anvender som nævnt en anden testprocedure i forhold til tidligere tests. Selvom dette har givet nogle forskellige R-værdier for de forskellige liggeunderlag - nogle lidt højere, nogle lidt lavere - betyder det ikke, at liggeunderlagene nu er blevet varmere eller koldere.

Dit gamle liggeunderlag vil fungere på helt samme måde som den tilsvarende model, der er testet efter den nye ASTM-standard, og altså også selvom den offentliggjorte R-værdi kan være anderledes.

Kan der gives et sammenligneligt temperaturområde for hver R-værdi?

Hvis det bare var sådan, men så enkelt er det desværre ikke. Måling af liggeunderlagets R-værdi er ikke en eksakt videnskab, for der kan være stor forskel på menneskers tolerancer, når det kommer til det at skulle kunne holde varmen om natten.

For så vidt angår varmetabet i liggeunderlaget, så tages der ikke kun højde for lufttemperaturen, men i langt højere grad for jordtemperaturen, der som før nævnt kan være meget lavere end luften og i sjældnere tilfælde varmere. For det er jorden, som dit liggeunderlag skal isolere dig imod.

Målinger af jordtemperaturen bliver sjældent nævnt i nogle vejrudsigter, og kombinerer du dette med faktorer som køn (hvor kvinder har en tendens til at være lidt mere kuldskære end mænd), kalorieindtag, overnatningsforhold (telt, shelter eller under åben himmel) og ikke mindst valg af sovepose, så bliver hele temperaturspørgsmålet pludselig temmelig kompliceret.

Temperatur- og sæsonbestemte retningslinjer er med andre ord fyldt med forskellige variabler, men vi ved også, at de fleste mennesker er afhængige af netop disse retningslinjer, når købsbeslutningen skal træffes, så derfor har de forskellige producenter lavet nogle grove temperaturintervaller og sæsonbestemte guider for at give dig en idé om, hvilken R-værdi der passer bedst til dit brug.

Men vær opmærksom på, at enhver temperatur- eller sæsonbestemt guide kun skal tages for, hvad det er, nemlig en grov guide, som skal kunne hjælpe dig yderligere for at træffe det rigtige valg.

Hvilken R-værdi skal jeg bruge til hvilken sæson?

Årstiderne er som bekendt forskellige overalt, men de fleste mennesker rundt om i verden har en ret god idé om, hvordan varmt, koldt og ekstremt vejr føles.

Du kan bruge ovenstående R-værdi guide, når du skal vælge det bedste match til de forhold, du skal overnatte under. Og overvej herefter nedenstående faktorer, for hvis én af ​​disse gælder for dig, så kompensér ved at vælge et underlag med en højere R-værdi. Jo højere R-værdi, desto bedre isolerer liggeunderlaget. Hvis mere end én af disse faktorer passer på dig, så overvej at vælge et varmere liggeunderlag, der er udviklet til koldere forhold.

∙ Du ved, at jordtemperaturen vil være meget lavere end lufttemperaturen

∙ Du er kvinde (de fleste kvinder er lidt mere kuldskære end mænd)

∙ Du har tendens til at blive kold, når du sover

∙ Der er meget kold vind, hvor du skal overnatte.

Vil et liggeunderlag med høj R-værdi være for varmt til sommer?

Både ja og nej.

Liggeunderlag med højere R-værdier er ofte udviklet til at kunne isolere på flere forskellige måder. Fx anvender Sea to Summit en særlig folie kaldet Exkin® Platinum i flere af deres liggeunderlag for at skabe en varmereflekterende strålingsbarriere, der effektivt forhindrer varmetabet. Endvidere anvender Sea to Summit et isolerende materiale som ThermoLite®, som er en kunstfiber, der binder luften og bremser luftbevægelsen, hvormed varmetabet ved konvektion reduceres.

Et liggeunderlag med højere R-værdi vil alt andet lige måske ikke give dig mulighed for så hurtig en nedkøling som tilfældet ville være med et underlag med en lavere R-værdi (hvis jordtemperaturen altså er lavere end luftens, forstås). Dette virker så også omvendt, for hvis jordens temperatur er højere end lufttemperaturen, forbliver du køligere med en liggeunderlag med højere R-værdi.

Er det bedst at vælge en højere eller lavere r-værdi til mit formål?

Temperaturmæssigt vil et liggeunderlag med en højere R-værdi altid have mere alsidighed i anvendelsen end et underlag med en lavere R-værdi. Det hele afhænger af, hvor meget vægt du er villig til at bære rundt på for at sikre, at du får dig en god nats søvn. Nogle mennesker vil ikke slæbe mere med end allerhøjst nødvendigt, medens gramjægeren sætter en sport i at holde vægten så lav som overhovedet muligt, og så måske forstærke de isolerende egenskaber med en lun lagenpose eller en varmere sovepose, når det er nødvendigt. Og så er der også dem, der ikke vil gå på kompromis med en god nats og derfor vælger et liggeunderlag med en højere R-værdi for en sikkerheds skyld.

Har mit liggeunderlag den nye R-værdi eller den gamle R-værdi?

Ethvert liggeunderlag, der er blevet testet med den nye ASTM-standard, vil blive mærket i overensstemmelse hermed på emballagen. På selve produktet vil der i nogle tilfælde også være et klistermærke, som viser den opdaterede ASTM standard R-værdi.

Hvordan testes ASTM-R-værdierne?

R-værdien, altså værdien af liggeunderlagets isolerende egenskaber, måles ganske enkelt ved at placere en varmeplade på den ene side af liggeunderlaget og en kold plade på den anden. Elektroniske sensorer bestemmer derefter, hvor meget energi der skal til for at holde varmepladen på en ensartet kropsvarme.

Og nu bliver det så lidt mere teknisk: Under denne test skal liggeunderlaget pustes op til et bestemt tryk på 0,5 psi, og varmepladen skal påføres ved et tryk på 2 Pa. Temperaturen på den kolde plade er sat til 5˚C, medens den opvarmede plade er indstillet til 35˚C for at efterligne kropsvarmen.

Hvordan blev den gamle R-værdi beregnet/testet?

En række producenter, herunder Sea to Summit, har tidligere testet R-værdierne på lignende måde, men nu er metoden altså blevet tilpasset, så der kan sammenlignes direkte på tværs af mærker.

Hvem tiltager denne nye standard?

Langt de fleste seriøse producenter som fx Therm-A-Rest, Sea to Summit og Exped vil naturligvis bruge denne nye standard, og forhåbentlig vil alle producenter med tiden hoppe med på vognen, for det er et rigtig godt tiltag, som gør sammenligningen mellem de forskellige liggeunderlag langt lettere for dig.

Er det et lovkrav med den nye standard?

Nej, det er det ikke, og ikke alle liggeunderlag skal testes i henhold til den nye standard. Derfor vil nogle producenter fortsat offentliggøre R-værdierne ud fra deres egne målinger, men det gør det altså svært at lave den direkte sammenligning de forskellige mærker imellem.

Det er dog kun liggeunderlag, der er testet med den nye standard, som kan bruge
ASTM F3340-18 mærkningerne, så når du går på jagt efter dit nye liggeunderlag og sammenligner R-værdier, skal du sikre dig, at du sammenligner liggeunderlag, der alle er testet ud fra den nye standard. Men som nævnt vil de fleste kendte mærker altså fremdeles vil bruge den nye standard.

Hvad hvis jeg køber et liggeunderlag med en R-værdi, der viser sig ikke at være høj nok?

Hvis du køber et liggeunder, der viser sig ikke at være helt varmt nok til dine ture i det fri, er der en række måder, hvorpå du selv kan forstærke de isolerende egenskaber, så du kan holde varmen. Mest nærliggende er naturligvis en varmere sovepose, men du kan også anvende en isolerende lagenpose eller tilføje et ekstra liggeunderlag. Systemet for R-værdier er additivt, så hvis du parrer et liggeunderlag med en R-værdi på fx 2 med et underlag med en R-værdi på 3, så får du ganske enkelt en kombineret R-værdi på 5. Du kan selvfølgelig også tilføje ekstra tøjlag, optimere dit kalorieindtag eller lave nogle forskellige øvelser, hvor du for alvor får gang i blodomløbet, inden du kryber i soveposen.

Liggeunderlag sommer

LIGGEUNDERLAG TIL SOMMER

Liggeunderlag forår

LIGGEUNDERLAG TIL FORÅR/EFTERÅR

Liggeunderlag vinter

LIGGEUNDERLAG TIL VINTER

Liggeunderlag ekstrem vinter

LIGGEUNDERLAG TIL EKSTREM VINTER

Hvad skal jeg først og fremmest tænke på, når jeg investerer i et liggeunderlag?

Markedet for liggeunderlag er kæmpestort, og det kan være svært at navigere i den store jungle af gode liggeunderlag, og der er mange ting at overveje, når du skal forsøge at indsnævre, hvilken type liggeunderlag du skal vælge. Først og fremmest skal du tage stilling til følgende:

Hvilken R-værdi skal jeg vælge?

Jo højere R-værdien er, desto bedre er de isolerende egenskaber. Hvis du for det meste vandrer om sommeren, når det er varmest eller skal overnatte under varmere himmelstrøg, bør du vælge et let og kompakt liggeunderlag med en lavere R-værdi på måske mellem 0 og 2. Hvis du derimod skal på tur om vinteren eller kolde klimaer generelt, hvor temperaturen er på frysepunktet eller derunder, vælger du et liggeunderlag med en højere R-værdi på mellem 4 og 6.

Men overvej også alle andre faktorer, der kan gøre dig varmere eller koldere om natten, og flyt op og ned på R-værdiskalaen i overensstemmelse hermed.

 

Lagerstatus

Prismatch

Log ind

Glemt password?